Programa tikrina, ar asmens kodas yra teisingai sudarytas (atsižvelgiant į asmens kodų sudarymo taisykles) ir ar toks gali egzistuoti (pvz., ar jis nėra dar negimusio asmens). Programa negali patikrinti, ar toks asmuo iš tiesų yra ar buvo. Įvedami duomenys yra apdorojami serveryje, tačiau jame nėra įrašomi/saugomi.

Sąrašo patikra
Geriau API?

Jei norite pasinaudoti šios tarnybos viešu API, skaitykite dokumentaciją žemiau. API užklausos pavyzdys:
https://pr.lapas.info/ak/api.php?pins=38802188167,34456565678

API taškas

GET /ak/api.php?pins=34456565678,37709090451,45343467652

Užklausos duomenys

Kableliais atskirti Lietuvos asmens kodai užklausos parametre `pins`. Maksimalus kodų skaičius vienoje užklausoje: 100.

Atsakymas

{
"success": true|false, // Nurodo bendrą API apdorojimo sėkmę
"data": [
  {
  "pin": "12345678901",
  "is_valid": true|false,
  "message": "Pranešimas apie AK galiojimą (arba negaliojimo priežastis)"
  },
  // ... objektai kitiems pateiktiems asmens kodams
  ]
}

Dėmesio: API netikrina pasikartojančių AK ir to, ar asmeniui yra 18 metų.

Klaidų tvarkymas

Netinkamo užklausos duomenų formato atveju (pvz., trūksta `pins` parametro), API grąžina `400 Bad Request` būsenos kodą su tokiu atsakymu:

{
  "success": false,
  "message": "Neteisingas užklausos duomenų formatas. Pateikite kableliais atskirtus asmens kodus. <...>"
}